O Školce

Naši mateřskou školu najdete uprostřed obce Věž, nedaleko školy základní, kde stojí již od roku 1982. Od této doby prošla budova několika vnějšími a vnitřními rekonstrukcemi a stala se z ní moderní mateřská škola splňující požadavky současného předškolního vzdělávání.

Budova školy je přízemní, její součástí je kuchyně, školní jídelna pro děti ze ZŠ a přilehlá školní zahrada s velkým počtem herních prvků. Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 28 dětí. Jelikož třídu navštěvují děti různého věku, potřeb a různých vzdělávacích možností, snažíme se vzdělání přizpůsobit specifickým potřebám každého dítěte.

Zobrazit více

image